PŮJČOVNA MINIBAGRU 

Model E27 je jedinečnou kombinací výkonu a rypné síly. Dokonce s volitelným těžkým protizávažím nabízí model E27 jen přesah 280 mm, což umožňuje, aby byl stroj provozován v omezeném prostoru.

BOBCAT - Minibagr

   

Podmínky půjčení:

V případě zájmu nám prosím volejte na tel.kontakt +420 608 734 402 nebo napište poptávku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo vyplňte formulář na našich webových stránkách.

Půjčujeme osobám starším 18 let.
V případě pochybností si vyhrazujeme právo požadovanou věc nezapůjčit.

Pro sepsání smlouvy požadujeme následující doklady:

 • Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci DIČ, 
 • Živnostenský list, Osvědčení o registraci DIČ
 • Živnostenský list, Občanský průkaz
 • Občanský průkaz, Rodný list

 

 • Platba za pronájem se platí již při předání stroje formou kauce, ze které se pak pronájem odečítá.
 • Při předání Vás seznámíme s obsluhou stroje a podepíšeme s vámi předávací protokol.
 • Každý uživatel je povinen si pročíst návod k obsluze bagru, který též obdržíte.
 • Stroje půjčujeme s plnou nádrží a vracíte nám také s plnou nádrží, pokud není domluveno jinak.
 • Stroje vracíte řádně očištěn.
 • Jakékoli technické problémy stroje jste povinni okamžitě hlásit.
 • Pokud plánujete stroj převážet, tak žádáme tuto informaci ohlásit předem. 

 

1)   Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní.
2)   Nájemce je povinen zajistit obsluhu stroje, která má patřičné oprávnění (strojnický průkaz), pro území České Republiky nebo EU. 
3)   Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého  stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
4)   Nájemce se zavazuje stroj používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
5)   Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně písemně pronajímateli a příslušnému odd. policie a dále se zavazuje uhradit škodu až do výše tržní ceny stroje.
6)   Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na úkor vlastních nákladů.
7)   Nájemce je povinen mít zřízené strojní pojištění, které kryje škodu na půjčeném stroji.
8)   Nájemce odpovídá za škody, které na stroji vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob a je povinen uhradit opravu v celé výši.
9)   Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
10) Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.
11) Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně 50% denního nájemného .
12) Nájemce nesmí věc zcizit, půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
13) Pronajímatel je oprávněn zaplacenou kauci započíst do ceny pronájmu.
14) Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 8 mth. Za každou další mth účtujeme dle ceníku.
15) Stroj lze vyzvednout v den pronájmu v 8:00 hodin, nebo po domluvě den předem navečer.
16) Nájemce je povinen vrátit stroj v den pronájmu nejdéle do 19:00 hodin, pokud není domluveno jinak.
17) Nájemce svým podpisem stvrzuje svůj souhlas s cenou dle ceníku a podmínkami pronájmu.

JE ZAKÁZÁNA JAKÁKOLIV MANIPULACE V MOTOROVÉM PROSTORU.

JE ZAKÁZÁNO JAKÉKOLI DOLÍVÁNÍ PROVOZNÍCH KAPALIN VYJMA PALIVA.

JE ZAKÁZÁNA JAKÁKOLI MANIPULACE S HYDRAULICKÝM OKRUHEM ( ANI ROZPOJOVÁNÍ ).

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZKONTROLOVAT STAV ČEPŮ, MAZIVO V MAZNICÍCH, STAV PÁSŮ NEBO JINÉ MECHANICKÉ PRVKY NA STROJI A  V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH VAD STROJ NESTARTOVAT A VOLAT PRONAJÍMATELE.

Zapůjčení pouze na vlastní nebezpečí!

 

 

 

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ zde

 

 

 

Kontaktní formulář

Sídlo společnosti:
Sokolská 1321/39, CZ 669 02 Znojmo
Provozovna:
Sokolská 1321/39, CZ 669 02 Znojmo