Stavební úpravy vrátnice v areálu společnosti Laufen na Uhelné ulici:

  • Zemní práce: Odstranění asfaltové vrstvy podkladu, vytrhání obrubníků silničních, ruční výkopy, zásyp jam, odkopávky v hornině, založení trávníku parkového výsevem v rovině, plošná úprava terénu,...
  • Komunikace – podklad ze štěrkodrti, kladení zámkové dlažby + řezání, osazení obrubníků, beton / asfalt, osazení silničních panelů

 


Kontaktní formulář

Sídlo společnosti:
Sokolská 1321/39, CZ 669 02 Znojmo
Provozovna:
Sokolská 1321/39, CZ 669 02 Znojmo